Formidabel - Inreder hem och offentlig miljö. Följ oss på Facebook och Instagram ->

Kontaktcenter, Tibro Kommun 2016

Förslag i Sketchup

Kommunhuset i Tibro skulle förnyas och det skulle skapas ett nytt kontaktcenter. Efter diskussion med de ansvariga som framförde sina önskemål så gjordes en miljöskiss för att förklara hur vi tänkt och att deras önskemål stämde överens med vår bild av projektet.

Deras önskemål:

  • Tibrofärgerna skulle framhävas för att förstärka och framhäva deras nysatsning.
  • En svängd disk med hyllor i framkant och en tillgänglighetsanpassning.
  • Ett förvaringsskåp med glasluckor för ”giveaways” med en anslagstavla ovanför.
  • En mediaförvaring för två skärmar.
    Lister på vägg för ritningar etc.
  • Förslag på färgsättning på väggar.

Efter att förslaget godkänts så var det dags för produktion

Produktion

Provmontering och lackning av objekten till kontaktcentret.

Resultat

Svängd disk med hyllor i framkant och ryggar i Tibrofärgerna. Tillgänglighetsanpassning och nedsänkt tak för att markera disken.

Resultat

Med alla detaljer på plats.

Resultat

Personalen på plats

Resultat

Detalj i avslutet av disken. Den röda färgen plockar upp färgen runt dörrar och fönster i lokalen.

Resultat

Avslutet på andra sidan.

Resultat

Förvaringsskåp bakom disk.

Resultat

Arbetsyta bakom disken.

Resultat

Förvaringsskåp för ”giveaways”

Resultat

Förvaringsskåp för ”giveaways” med anslagstavlan på plats.

Resultat

Klämlister för ritningar etc.

Resultat

Mediaförvaring

Resultat

Mediaförvaring

Resultat

Vy ut mot gatan.