Formidabel - Inreder hem och offentlig miljö. Följ oss på Facebook och Instagram ->

Bibiloteket på Högskolan i Skövde, Skövde 2016

Brief

Biblioteket på Högskolan i Skövde vill modernisera och öppna upp deras informationsdisk.

Deras önskemål:

  • Skulle passa in i övriga miljön
  • De ville behålla avskärmningen bakom disken men göra den roligare.
  • Höj och sänkbara arbetsplatser, tre vanliga och en tillgänglighetsanpassad.
  • Gott om förvaring.
  • Backoffice miljön skulle ha vissa låsta skåp och lådor.

Miljöskiss i Sketchup

5 olika förslag presenterades och detta valdes ut. Vissa justeringar efter deras önskemål gjordes och beslut togs för genomförande.

Resultat

En svängd disk med öppning mitt på och med en tillgänglighetsanpassning.
Avskärmningen fick flockade rutor.
För att föra samman disk och avskärmning gjordes flockade ränder i framkant på disken.

Resultat

Disken med alla detaljer på plats

Resultat

Tillgänglighetsanpassningen.

Resultat

Tillgänglighetsanpassningen med detaljer på plats.

Resultat

Broschyrställ i ena kanten av disken.

Resultat

Broschyrställ i ena kanten av disken, med öppning mot biblioteket för ökad tillgänglighet.

Resultat

De flockade detaljerna följer disken runt.

Resultat

Skåp med låst förvaring av kurslitteratur.

Resultat

Förvaring av diverse böcker och förbrukningsmaterial.