Formidabel - Inreder hem och offentlig miljö. Följ oss på Facebook och Instagram ->

Eira Paviljongen, Hjo 2016

-

Miljöskiss i Sketchup

Eirapaviljongen i stadsparken i Hjo genomförde en omfattande renovering av restaurangen och var i behov av en bardisk.

Deras önskemål:

  • Den äldre stilen av exteriören skulle tas tillvara och bardisken skulle spegla detta.
  • En öppningsbar lucka för passage på kortsidan.
  • Ek skiva.
  • Övrig disk skulle målas på plats i samma nyans som väggarna.

Montering

Bardisken monterad innan målning.

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Med alla detaljer på plats strax innan en lunchservering.

Resultat